Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu zostało zakończone.